ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Job Details

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Δύο με τρία χρόνια εμπειρίας
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Μισθός:

  • 1,200€-1,500€