ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Job Details

Ξενοδοχείο στην Κακοπετριά ζητά να προσλάβει 4 Μάγειρες και 4 Σερβιτόροι.

Προσόντα:

-2-3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση

-Γνώση Αγγλικών

Προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών και διαμονή.