ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΙΣΣΕΣ

Job Details

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Δύο με τρία χρόνια εμπειρίας

Μισθός:

  • 1,200€-1,500€